XQ6820S1H2

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索

Cancel.png

ZSBUS wiki温馨提示:本词条所描述的车辆已经全数退役,敬请留意。
中山公交车型资料卡
一汽太湖XQ6820S1H2
基本信息
所属公司 三乡平安客运→中山市公共汽车公司中山公交集团
批次 1
购入数量 40 现役数量 0
投放日期 2008.12 退役日期 2019
车辆参数
品牌 一汽太湖
生产厂家 一汽客车(无锡)有限公司
车辆型号 XQ6820S1H2 车辆尺寸(mm) 8160×2440×3100
发动机型号 玉柴YC4G180-30 发动机额定功率 132kW
燃料种类 柴油 变速箱 5MT
空调 上海松芝 排放标准 国三
备注 本批次分为30辆中山公汽绿色格仔装版本及10辆三乡公汽咖啡色涂装版本
拍摄参数
电牌型号 无电牌(部分车辆为广巴电子)
拍摄高清电牌建议快门参数 无限制(带电牌车辆≥1/125s)

一汽太湖XQ6820S1H2,是原中山公汽于2008年12月引进的符合国三排放标准的8米级别柴油城市公交车,由一汽客车(无锡)有限公司制造。

昵称

简介

历史

车辆图集

外观

门位
司机位
部分车辆原厂为电牌,后拆除

内饰

车辆内饰(由前往后)
车辆内饰(由后往前)
驾驶室
车辆铭牌

牌簿

  • 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 所属车队 车辆状态 所属线路
粤T18344 退役
粤T18350 南朗车队 退役 083路
粤T18450 城东车队 退役 物资转运车
粤T18521 南朗车队 退役 083路
粤T18565 南朗车队 退役 机动车
粤T18591 退役 公共自行车调度车
粤T18592 南朗车队 退役 机动车
粤T18613 南朗车队 退役
粤T18627 南朗车队 退役 087路
粤T18629 南朗车队 退役 机动车
粤T18635 退役 公共自行车调度车
粤T18653 南朗车队 退役 088路
粤T18658 南朗车队 退役 088路
粤T18662 南朗车队 退役 机动车
粤T18665 南朗车队 退役 089路
粤T18666 南朗车队 退役 087路
粤T18670 退役 公共自行车调度车
粤T18672 南朗车队 退役 083路
粤T18673 退役 公共自行车调度车
粤T18676 退役 公共自行车调度车
粤T18682 南朗车队 退役 085路
粤T18688 南朗车队 退役 087路
粤T18690 南朗车队 退役 机动车
粤T18693 南朗车队 退役 087路
粤T18713 南朗车队 退役 087路
粤T18719 退役
粤T18779 退役

相关条目

  • 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型
品牌 车型
BJ北汽福田 BJ6760C5MCB-1LNG.png - BJ6105PHEVCA-7LNGPHEV.png - BJ6105EVCAEV.pngWA.png - BJ6112C8MCBLNG.png - BJ6123C7BTD-1LNG.png
CA一汽解放 CA6100PRD21Diesel.png
DHZ东风杭汽 DHZ6900CF7Diesel.png - DHZ6900LN1LNG.png - DHZ6100LNLNG.png
GTQ珠海广通汽车 GTQ6857NGJLNG.png - GTQ6857N4GJLNG.png - GTQ6116N4GJ5LNG.png
HYK无锡宇舟 HYK6850HG2Diesel.png
KLQ海格(苏州金龙) KLQ6891GADiesel.png - KLQ6109GAEV1EV.png - KLQ6128GDiesel.png
LCK聊城中通 LCK6670EVG1EV.png - LCK6850EVG1EV.png(部分)
NJL南京金龙 NJL6100BEV8EV.png
SLK上海申龙 SLK6851UF5G3Diesel.png - SLK6123UF53Diesel.png
SX陕汽欧舒特 SX6850GGNLNG.png
XML厦门金旅 XML6105JEV50CEV.png(部分) - XML6105JHEVD5CNLNGPHEV.png
XMQ厦门金龙 XMQ6610CEBEVS3EV.png(部分) - XMQ6840GDiesel.png - XMQ6840GEDiesel.png - XMQ6850G2LNG.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6890GJDiesel.png - XMQ6900AGN5LNG.png - XMQ6930GJDiesel.png - XMQ6106G2LNG.png - XMQ6106BGN4LNG.png - XMQ6106AGN5LNG.png - XMQ6106AGHEV15LNGPHEV.png - XMQ6111SGN5LNG.png - XMQ6112G2Diesel.png - XMQ6112GY1Diesel.png - XMQ6113GFDiesel.png - XMQ6113GJ2Diesel.png - XMQ6127GDiesel.png - XMQ6127AGN4LNG.pngWA.png - XMQ6180AGN5LNG.pngWA.png
XQ一汽太湖 XQ6820S1H2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6103EQYC2Diesel.png
ZK郑州宇通 ZK6125HNG2LNG.png
前中山公汽及石歧公汽时期已退役/转售公共汽车车型
品牌 车型
CJ常州长江 CJ6800G1CHDiesel.png - CJ6922Diesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png - CJ6100G1C7HKDiesel.png
CKZ重庆恒通 CKZ6590DB3Diesel.png
GZ/GZK广州客车 GZ643 - GZK660 - GZK6874E(GZK644) - GZK6100AD-TDiesel.png - GZK6101AD3Diesel.png
HK合客江淮 HK6607K4Diesel.png - HK6761GDiesel.png - HK6811GDiesel.png - HK6811G6Diesel.png - HK6811G7Diesel.png - HK6880G1Diesel.png
HQK番禺红桥 HQK6730C3Diesel.png
JS扬州亚星 JS6751HDiesel.png
KLQ海格(苏州金龙) KLQ6820GDiesel.png
MD张家港牡丹 MD6701D2ZDiesel.png - MD6800D1ADiesel.png - MD6825FDJ3Diesel.png
SL河南少林 SLG6722CGEDiesel.png
XML厦门金旅 XML6745J23CDiesel.png
XMQ厦门金龙 XMQ6762NEGDiesel.png - XMQ6762NEG3Diesel.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6892E2Diesel.png - XMQ6112GY1Diesel.png - XMQ6112G2Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820SH2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6120ADiesel.png
YZL扬州扬子 YZL6603Diesel.png - YZL6701CDiesel.png
ZGT江苏友谊 ZGT6760DHDiesel.png
  • 以下后勤保障车型为不完全统计,欢迎补充。
中山公交集团后勤保障车型
车辆类别 车型
物资转运车 厦门金龙XMQ6610CEBEVS3EV.png - 福田BJ6851EVCAEV.png - 江铃全顺JX6581TY-M6Diesel.png
钱箱车 厦门金龙XMQ6900AGN5LNG.png