HYK6850HG2

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索

Cancel.png

ZSBUS wiki温馨提示:本词条所描述的车辆已经全数退役,敬请留意。
中山公交车型资料卡
宇舟HYK6850HG2
基本信息
所属公司 中山市公共汽车公司中山公交集团
批次 1
购入数量 25 现役数量 0
投放日期 2007.9 退役日期 2015.11
车辆参数
品牌 宇舟
生产厂家 无锡神舟汽车制造有限公司
车辆型号 HYK6850HG2 车辆尺寸(mm) 8410×2400×3040
发动机型号 玉柴YC6J180-20 发动机额定功率 132kW
燃料种类 柴油 变速箱 綦江QJ805 5MT
空调 上海松芝 排放标准 国二
备注
拍摄参数
电牌型号 无电牌
拍摄高清电牌建议快门参数 无限制
中山公交车型资料卡
宇舟HYK6850HG2
基本信息
所属公司 中山市公共汽车公司中山公交集团
批次 2
购入数量 25 现役数量 0
投放日期 2007.12 退役日期 2015.11
车辆参数
品牌 宇舟
生产厂家 无锡神舟汽车制造有限公司
车辆型号 HYK6850HG2 车辆尺寸(mm) 8410×2400×3040
发动机型号 玉柴YC6J180-20 发动机额定功率 132kW
燃料种类 柴油 变速箱 綦江QJ805 5MT
空调 上海松芝 排放标准 国二
备注
拍摄参数
电牌型号 无电牌
拍摄高清电牌建议快门参数 无限制

宇舟HYK6850HG2,是原中山公汽于2007年分批引进的符合国二排放标准的8米级别柴油城市公交车,由无锡神舟汽车制造有限公司制造。

昵称

宇宙神车

简介

历史

  • 2007年9月,该款车型第一批次上线。
  • 2007年12月,该款车型第二批次上线。
  • 2013年4月,该款车型第二批次大部分分配于991路。
  • 2015年3月28日,该款车型第一批次分配于南朗镇各线路。
  • 2015年11月,随着中山公交集团LNG化推进及黄标车政策影响,该款车型两批次全数退役。

车辆图集

外观

第一批次门位
第一批次司机位
第二批次门位
第二次批司机位

内饰

第一批次车辆内饰(由前往后)
第一批次车辆内饰(由后往前)
第二批次车辆内饰(由前往后)
第二批次车辆内饰(由后往前)

牌簿

  • 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
  • 以下牌簿为不完全统计,欢迎补充。

第一批次

车牌号 所属车队 车辆状态 所属线路
粤T14224 南朗车队 退役 084路
粤T14351 南朗车队 退役
粤T14373 南朗车队 退役 087路
粤T14375 南朗车队 退役 084路
粤T14394 南朗车队 退役 083路
粤T14395 南朗车队 退役 085路
粤T14412 南朗车队 退役 086路
粤T14418 南朗车队 退役 086路
粤T14420 退役
粤T14421 南朗车队 退役 088路
粤T14428 南朗车队 退役 087路
粤T14430 南朗车队 退役 087路
粤T14433 退役
粤T14435 南朗车队 退役
粤T14437 南朗车队 退役 087路
粤T14461 退役
粤T14475 南朗车队 退役 084路

第二批次

车牌号 所属车队 车辆状态 所属线路
粤T16039 三乡车队 退役 35路
粤T16093 三乡车队 退役 35路
粤T16188 退役
粤T16251 退役
粤T16289 三乡车队 退役 35路
粤T16298 坦洲车队 退役 682路
粤T16300 三乡车队 退役 35路
粤T16421 退役
粤T16442 火炬开发区车队 退役 068路
粤T16447 火炬开发区车队 退役 068路
粤T16450 火炬开发区车队 退役 068路
粤T16460 退役
粤T16468 三乡车队 退役 35路
粤T16469 三乡车队 退役

相关条目

  • 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型
品牌 车型
BJ北汽福田 BJ6760C5MCB-1LNG.png - BJ6105PHEVCA-7LNGPHEV.png - BJ6105EVCAEV.pngWA.png - BJ6112C8MCBLNG.png - BJ6123C7BTD-1LNG.png
CA一汽解放 CA6100PRD21Diesel.png
DHZ东风杭汽 DHZ6900CF7Diesel.png - DHZ6900LN1LNG.png - DHZ6100LNLNG.png
GTQ珠海广通汽车 GTQ6857NGJLNG.png - GTQ6857N4GJLNG.png - GTQ6116N4GJ5LNG.png
HYK无锡宇舟 HYK6850HG2Diesel.png
KLQ海格(苏州金龙) KLQ6891GADiesel.png - KLQ6109GAEV1EV.png - KLQ6128GDiesel.png
LCK聊城中通 LCK6670EVG1EV.png - LCK6850EVG1EV.png(部分)
NJL南京金龙 NJL6100BEV8EV.png
SLK上海申龙 SLK6851UF5G3Diesel.png - SLK6123UF53Diesel.png
SX陕汽欧舒特 SX6850GGNLNG.png
XML厦门金旅 XML6105JEV50CEV.png(部分) - XML6105JHEVD5CNLNGPHEV.png
XMQ厦门金龙 XMQ6610CEBEVS3EV.png(部分) - XMQ6840GDiesel.png - XMQ6840GEDiesel.png - XMQ6850G2LNG.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6890GJDiesel.png - XMQ6900AGN5LNG.png - XMQ6930GJDiesel.png - XMQ6106G2LNG.png - XMQ6106BGN4LNG.png - XMQ6106AGN5LNG.png - XMQ6106AGHEV15LNGPHEV.png - XMQ6111SGN5LNG.png - XMQ6112G2Diesel.png - XMQ6112GY1Diesel.png - XMQ6113GFDiesel.png - XMQ6113GJ2Diesel.png - XMQ6127GDiesel.png - XMQ6127AGN4LNG.pngWA.png - XMQ6180AGN5LNG.pngWA.png
XQ一汽太湖 XQ6820S1H2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6103EQYC2Diesel.png
ZK郑州宇通 ZK6125HNG2LNG.png
前中山公汽及石歧公汽时期已退役/转售公共汽车车型
品牌 车型
CJ常州长江 CJ6800G1CHDiesel.png - CJ6922Diesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png - CJ6100G1C7HKDiesel.png
CKZ重庆恒通 CKZ6590DB3Diesel.png
GZ/GZK广州客车 GZ643 - GZK660 - GZK6874E(GZK644) - GZK6100AD-TDiesel.png - GZK6101AD3Diesel.png
HK合客江淮 HK6607K4Diesel.png - HK6761GDiesel.png - HK6811GDiesel.png - HK6811G6Diesel.png - HK6811G7Diesel.png - HK6880G1Diesel.png
HQK番禺红桥 HQK6730C3Diesel.png
JS扬州亚星 JS6751HDiesel.png
KLQ海格(苏州金龙) KLQ6820GDiesel.png
MD张家港牡丹 MD6701D2ZDiesel.png - MD6800D1ADiesel.png - MD6825FDJ3Diesel.png
SL河南少林 SLG6722CGEDiesel.png
XML厦门金旅 XML6745J23CDiesel.png
XMQ厦门金龙 XMQ6762NEGDiesel.png - XMQ6762NEG3Diesel.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6892E2Diesel.png - XMQ6112GY1Diesel.png - XMQ6112G2Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820SH2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6120ADiesel.png
YZL扬州扬子 YZL6603Diesel.png - YZL6701CDiesel.png
ZGT江苏友谊 ZGT6760DHDiesel.png