DHZ6900LN1

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
中山公交车型资料卡
东风杭汽DHZ6900LN1
基本信息
批次 1
购入数量 43 现役数量 0
投放日期 2012 退役日期 2019
车辆参数
品牌 东风杭汽 车辆型号 DHZ6900LN1
生产厂家 东风裕隆商用汽车有限公司 车辆尺寸(mm) 9050×2490×3350
发动机 玉柴YC6J190N-40 发动机功率 140kW
燃料种类 LNG 变速箱
空调 上海松芝 排放标准 国四
备注

东风杭汽DHZ6900LN1,是中山公交集团于2012年引进的符合国四排放标准的9米级别天然气城市公交车,由东风裕隆商用汽车有限公司制造。

昵称

简介

历史

车辆图集

外观

门位
司机位

内饰

牌簿

  • 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 所属车队 状态 所属线路
粤T25240 火炬开发区车队 退役 032路
粤T25301 火炬开发区车队 退役 033路
粤T25370 火炬开发区车队 退役 032路
粤T25449 火炬开发区车队 退役 032路
粤T25748 火炬开发区车队 退役 032路
粤T26046 城南车队 退役 036路
粤T26047 火炬开发区车队 退役 036路
粤T26340 城南车队 退役 020路
粤T26407 城南车队 退役 022路
粤T26445 火炬开发区车队 退役 032路
粤T26461 城南车队 退役 016路
粤T26492 火炬开发区车队 退役 036路
粤T26541 退役 001路
粤T26543 火炬开发区车队 退役 036路
粤T26545 城南车队 退役 022路
粤T28436 火炬开发区车队 退役 032路
粤T28439 火炬开发区车队 退役 036路
粤T28473 火炬开发区车队 退役 027路
粤T28951 城南车队 退役 036路
粤T29135 火炬开发区车队 退役 机动车
粤T29324 火炬开发区车队 退役 033路
粤T29461 火炬开发区车队 退役 机动车
粤T29465 火炬开发区车队 退役 036路
粤T29503 火炬开发区车队 退役 机动车
粤T29507 退役
粤T29512 火炬开发区车队 退役 机动车
粤T29524 火炬开发区车队 退役 032路
粤T29531 乐群车队 退役 机动车
粤T29561 城南车队 退役 014路
粤T29567 乐群车队 退役 机动车
粤T29579 城南车队 退役 652路

相关条目

  • 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(绿色格子涂装)
品牌 车型
XMQ厦门金龙 XMQ6840GDiesel.png - XMQ6840GEDiesel.png - XMQ6850G2LNG.png - XMQ6890GJDiesel.png - XMQ6900AGN5LNG.png - XMQ6930GJDiesel.png - XMQ6106G2LNG.png - XMQ6106BGN4LNG.png - XMQ6106AGN5LNG.png - XMQ6106AGHEV15LNGPHEV.png - XMQ6111SGN5LNG.png - XMQ6112G2Diesel.png - XMQ6113GFDiesel.png - XMQ6113GJ2Diesel.png - XMQ6127GDiesel.png - XMQ6127AGN4LNG.pngWA.png - XMQ6180AGN5LNG.pngWA.png
GTQ珠海广通汽车 GTQ6857NGJLNG.png - GTQ6857N4GJLNG.png - GTQ6116N4GJ5LNG.png
BJ北汽福田 BJ6650EVCAEV.png - BJ6760C5MCB-1LNG.png - BJ6105PHEVCA-7LNGPHEV.png(大量) - BJ6105EVCAEV.pngWA.png - BJ6105EVCA-2EV.png(部分) - BJ6112C8MCBLNG.png - BJ6123C7BTD-1LNG.png
XML厦门金旅 XML6105JHEVD5CNLNGPHEV.png(大量) - XML6105JEV50CEV.png(少量)
ZK郑州宇通 ZK6125HNG2LNG.png
SLK上海申龙 SLK6851UF5G3Diesel.png - SLK6123UF53Diesel.png
KLQ苏州金龙 KLQ6891GADiesel.png - KLQ6109GAEV1EV.png - KLQ6128GDiesel.png
LCK聊城中通 LCK6670EVG1EV.png
NJL南京金龙 NJL6859BEV1EV.png(少量) - NJL6100BEV8EV.png
DHZ东风杭汽 DHZ6900CF7Diesel.png - DHZ6900LN1LNG.png - DHZ6100LNLNG.png
SX陕汽欧舒特 SX6850GGNLNG.png
CA一汽解放 CA6100PRD21(白色格子涂装)Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820S1H2Diesel.png
HYK无锡宇舟 HYK6850HG2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6103EQYC2Diesel.png
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(公汽黄基调涂装)
品牌 车型
XMQ厦门金龙 XMQ6762NEGDiesel.png - XMQ6762NEG3Diesel.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6892E2Diesel.png - XMQ6112G2Diesel.png(后期全数改为绿色格子涂装)
XML厦门金旅 XML6745J23CDiesel.png
KLQ苏州金龙 KLQ6820GDiesel.png
HK合客江淮 HK6607K4Diesel.png - HK6761GDiesel.png - HK6811GDiesel.png - HK6811G6Diesel.png - HK6811G7Diesel.png - HK6880G1Diesel.png
CKZ重庆恒通 CKZ6590DB3Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820SH2Diesel.png
GZK广州客车厂 GZK6101AD3Diesel.png
CJ常州长江 CJ6800G1CHDiesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png - CJ6100G1C7HKDiesel.png
JS扬州亚星 JS6751HDiesel.png
SL河南少林 SLG6722CGEDiesel.png
ZGT江苏友谊 ZGT6760DHDiesel.png
YZK滁州扬子 YZK6120ADiesel.png
YZL扬州扬子 YZL6701CDiesel.png
MD张家港牡丹 MD6701D2ZDiesel.png - MD6800D1ADiesel.png - MD6825FDJ3Diesel.png
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(公汽彩虹条涂装)
品牌 车型
GZK广州客车厂 GZK6101AD3Diesel.png(后期部分改为公汽黄基调涂装)
CJ常州长江 CJ6922Diesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png(后期全数改为公汽黄基调涂装)
HQK番禺红桥 HQK6730C3Diesel.png
YZL扬州扬子 YZL6603Diesel.png