CKZ6590DB3

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
中山公交车型资料卡
恒通CKZ6590DB3
基本信息
批次 1
购入数量 58 现役数量 0
投放日期 2008.11 退役日期 2019.11.4
车辆参数
品牌 恒通 车辆型号 CKZ6590DB3
生产厂家 重庆恒通客车有限公司 车辆尺寸(mm) 5905×2200×2750
发动机 玉柴YC4F115-30 发动机功率 85kW
燃料种类 柴油 变速箱 5MT
空调 广州精益 排放标准 国三
备注

恒通CKZ6590DB3,是中山公汽于2008年11月引进的6米小型柴油公交车,也是中山公交首批达到国三排放标准的公交车之一,由重庆恒通客车有限公司制造。

车辆图集

外观

门位
司机位

内饰

车辆内饰(由前往后)
车辆内饰(由后往前)


牌簿

  • 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 所属车队 状态 所属线路
粤T15764 退役
粤T16374 古镇车队 退役 359路
粤T16714 三乡车队 退役 606路
粤T16914 三乡车队 退役
粤T17014 古镇车队 退役 358路
粤T17274 港口车队 退役 075路
粤T17364 城南车队 退役 091路
粤T17374 港口车队 退役 机动车
粤T17394 港口车队 退役
粤T17404 坦洲车队 退役 610路
粤T17454 古镇车队 退役 354路
粤T17447 三乡车队 退役 606路
粤T17457 古镇车队 退役 355路
粤T17474 古镇车队 退役 354路
粤T17475 古镇车队 退役 354路
粤T17491 古镇车队 退役 354路
粤T17493 古镇车队 退役 354路
粤T17500 坦洲车队 退役 682路
粤T17504 坦洲车队 退役 682路
粤T17505 退役
粤T17506 古镇车队 退役 358路
粤T17507 古镇车队 退役 356路
粤T17508 退役
粤T17510 三乡车队 退役 606路
粤T17511 城南车队 退役 651路
粤T17512 古镇车队 退役 359路
粤T17513 三乡车队 退役 606路
粤T17515 城南车队 退役 076路
粤T17516 城南车队 退役 653路
粤T17518 古镇车队 退役 354路
粤T17520 三乡车队 退役 606路
粤T17521 城南车队 退役 651路
粤T17522 城南车队 退役 机动车
粤T17523 坦洲车队 退役 682路
粤T17525 坦洲车队 退役 610路
粤T17526 城南车队 退役 076路
粤T17527 城南车队 退役 651路
粤T17529 城南车队 退役 机动车
粤T17530 古镇车队 退役 356路
粤T17531 古镇车队 退役 356路
粤T17533 乐群车队 退役 330路
粤T17535 古镇车队 退役 355路
粤T17537 古镇车队 退役 356路
粤T17538 退役
粤T17542 坦洲车队 退役 机动车
粤T17545 坦洲车队 退役 610路
粤T17546 古镇车队 退役 356路
粤T17550 古镇车队 退役 355路
粤T17551 西区车队 退役 331路
粤T17552 西区车队 退役 072路
粤T17555 西区车队 退役
粤T17556 城南车队 退役 653路
粤T17557 城南车队 退役 机动车
粤T17559 古镇车队 退役 354路
粤T17560 坦洲车队 退役 683路
粤T17561 古镇车队 退役 358路
粤T17562 三乡车队 退役 606路
粤T17563 古镇车队 退役 358路
粤T17569 古镇车队 退役 355路
粤T17570 古镇车队 退役 359路

相关条目

  • 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(绿色格子涂装)
品牌 车型
XMQ厦门金龙 XMQ6840GDiesel.png - XMQ6840GEDiesel.png - XMQ6850G2LNG.png - XMQ6890GJDiesel.png - XMQ6900AGN5LNG.png - XMQ6930GJDiesel.png - XMQ6106G2LNG.png - XMQ6106BGN4LNG.png - XMQ6106AGN5LNG.png - XMQ6106AGHEV15LNGPHEV.png - XMQ6111SGN5LNG.png - XMQ6112G2Diesel.png - XMQ6113GFDiesel.png - XMQ6113GJ2Diesel.png - XMQ6127GDiesel.png - XMQ6127AGN4LNG.pngWA.png - XMQ6180AGN5LNG.pngWA.png
GTQ珠海广通汽车 GTQ6857NGJLNG.png - GTQ6857N4GJLNG.png - GTQ6116N4GJ5LNG.png
BJ北汽福田 BJ6650EVCAEV.png - BJ6760C5MCB-1LNG.png - BJ6105PHEVCA-7LNGPHEV.png(大量) - BJ6105EVCAEV.pngWA.png - BJ6112C8MCBLNG.png - BJ6123C7BTD-1LNG.png
XML厦门金旅 XML6105JHEVD5CNLNGPHEV.png(大量) - XML6105JEV50CEV.png(少量)
ZK郑州宇通 ZK6125HNG2LNG.png
SLK上海申龙 SLK6851UF5G3Diesel.png - SLK6123UF53Diesel.png
KLQ苏州金龙 KLQ6891GADiesel.png - KLQ6109GAEV1EV.png - KLQ6128GDiesel.png
LCK聊城中通 LCK6670EVG1EV.png
NJL南京金龙 NJL6859BEV1EV.png(少量) - NJL6100BEV8EV.png
DHZ东风杭汽 DHZ6900CF7Diesel.png - DHZ6900LN1LNG.png - DHZ6100LNLNG.png
SX陕汽欧舒特 SX6850GGNLNG.png
CA一汽解放 CA6100PRD21(白色格子涂装)Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820S1H2Diesel.png
HYK无锡宇舟 HYK6850HG2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6103EQYC2Diesel.png
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(公汽黄基调涂装)
品牌 车型
XMQ厦门金龙 XMQ6762NEGDiesel.png - XMQ6762NEG3Diesel.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6892E2Diesel.png - XMQ6112G2Diesel.png(后期全数改为绿色格子涂装)
XML厦门金旅 XML6745J23CDiesel.png
KLQ苏州金龙 KLQ6820GDiesel.png
HK合客江淮 HK6607K4Diesel.png - HK6761GDiesel.png - HK6811GDiesel.png - HK6811G6Diesel.png - HK6811G7Diesel.png - HK6880G1Diesel.png
CKZ重庆恒通 CKZ6590DB3Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820SH2Diesel.png
GZK广州客车厂 GZK6101AD3Diesel.png
CJ常州长江 CJ6800G1CHDiesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png - CJ6100G1C7HKDiesel.png
JS扬州亚星 JS6751HDiesel.png
SL河南少林 SLG6722CGEDiesel.png
ZGT江苏友谊 ZGT6760DHDiesel.png
YZK滁州扬子 YZK6120ADiesel.png
YZL扬州扬子 YZL6701CDiesel.png
MD张家港牡丹 MD6701D2ZDiesel.png - MD6800D1ADiesel.png - MD6825FDJ3Diesel.png
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(公汽彩虹条涂装)
品牌 车型
GZK广州客车厂 GZK6101AD3Diesel.png(后期部分改为公汽黄基调涂装)
CJ常州长江 CJ6922Diesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png(后期全数改为公汽黄基调涂装)
HQK番禺红桥 HQK6730C3Diesel.png
YZL扬州扬子 YZL6603Diesel.png