KLQ6820G

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索

Cancel.png

ZSBUS wiki温馨提示:本词条所描述的车辆已经全数退役,敬请留意。
中山公交车型资料卡
金龙KLQ6820G
基本信息
所属公司 中山市坦洲客货运输服务公司→中山公交集团
批次 1
购入数量 6 现役数量 0
投放日期 2008 退役日期 2015.12.20
车辆参数
品牌 金龙
生产厂家 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
车辆型号 KLQ6820G 车辆尺寸(mm) 8245×2440×3100
发动机型号 玉柴YC4G180-20 发动机额定功率 132kW
燃料种类 柴油 变速箱 綦江5MT
空调 广州精益 排放标准 国二
备注
拍摄参数
电牌型号 无电牌
拍摄高清电牌建议快门参数 无限制

苏州金龙KLQ6820G,是原中山市坦洲客货运输服务公司于2008年引进的8米级别柴油公交车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。

昵称

猫爪龙

简介

历史

  • 该批车辆初时涂装为绿色,于2008年投放于坦洲客货运输服务公司旗下的坦洲6路“南溪(坦洲路口)—马角”运行。
  • 2010年,坦洲客货运输服务公司被中山公交集团收购,该款车型被纳入中山公交集团旗下,涂装亦被翻新为黄色标准涂装,后服役于城东车队027路、030路及042路。
  • 2015年2月,中山公交集团新购入符合国五排放标准的车型行驶以上线路,该批车辆转至南朗车队,并服役于083路及085路正班,及用作后备机动。
  • 2015年12月,因中山市实施国二黄标车强制报废标准,该批车辆退役。

车辆图集

外观

门位
司机位

内饰

车辆内饰(由前往后)
车辆内饰(由后往前)
驾驶室
车辆铭牌

牌簿

  • 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
车牌号 所属车队 车辆状态 所属线路
粤T14382 南朗车队 退役 机动车
粤T14774 南朗车队 退役 机动车
粤T14925 南朗车队 退役 机动车
粤T15192 南朗车队 退役 083路
粤T15130 南朗车队 退役 085路
粤T15152 南朗车队 退役 087路

相关条目

  • 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型
品牌 车型
BJ北汽福田 BJ6760C5MCB-1LNG.png - BJ6105PHEVCA-7LNGPHEV.png - BJ6105EVCAEV.pngWA.png - BJ6112C8MCBLNG.png - BJ6123C7BTD-1LNG.png
CA一汽解放 CA6100PRD21Diesel.png
DHZ东风杭汽 DHZ6900CF7Diesel.png - DHZ6900LN1LNG.png - DHZ6100LNLNG.png
GTQ珠海广通汽车 GTQ6857NGJLNG.png - GTQ6857N4GJLNG.png - GTQ6116N4GJ5LNG.png
HYK无锡宇舟 HYK6850HG2Diesel.png
KLQ海格(苏州金龙) KLQ6891GADiesel.png - KLQ6109GAEV1EV.png - KLQ6128GDiesel.png
LCK聊城中通 LCK6670EVG1EV.png - LCK6850EVG1EV.png(部分)
NJL南京金龙 NJL6100BEV8EV.png
SLK上海申龙 SLK6851UF5G3Diesel.png - SLK6123UF53Diesel.png
SX陕汽欧舒特 SX6850GGNLNG.png
XML厦门金旅 XML6105JEV50CEV.png(部分) - XML6105JHEVD5CNLNGPHEV.png
XMQ厦门金龙 XMQ6610CEBEVS3EV.png(部分) - XMQ6840GDiesel.png - XMQ6840GEDiesel.png - XMQ6850G2LNG.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6890GJDiesel.png - XMQ6900AGN5LNG.png - XMQ6930GJDiesel.png - XMQ6106G2LNG.png - XMQ6106BGN4LNG.png - XMQ6106AGN5LNG.png - XMQ6106AGHEV15LNGPHEV.png - XMQ6111SGN5LNG.png - XMQ6112G2Diesel.png - XMQ6112GY1Diesel.png - XMQ6113GFDiesel.png - XMQ6113GJ2Diesel.png - XMQ6127GDiesel.png - XMQ6127AGN4LNG.pngWA.png - XMQ6180AGN5LNG.pngWA.png
XQ一汽太湖 XQ6820S1H2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6103EQYC2Diesel.png
ZK郑州宇通 ZK6125HNG2LNG.png
前中山公汽及石歧公汽时期已退役/转售公共汽车车型
品牌 车型
CJ常州长江 CJ6800G1CHDiesel.png - CJ6922Diesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png - CJ6100G1C7HKDiesel.png
CKZ重庆恒通 CKZ6590DB3Diesel.png
GZ/GZK广州客车 GZ643 - GZK660 - GZK6874E(GZK644) - GZK6100AD-TDiesel.png - GZK6101AD3Diesel.png
HK合客江淮 HK6607K4Diesel.png - HK6761GDiesel.png - HK6811GDiesel.png - HK6811G6Diesel.png - HK6811G7Diesel.png - HK6880G1Diesel.png
HQK番禺红桥 HQK6730C3Diesel.png
JS扬州亚星 JS6751HDiesel.png
KLQ海格(苏州金龙) KLQ6820GDiesel.png
MD张家港牡丹 MD6701D2ZDiesel.png - MD6800D1ADiesel.png - MD6825FDJ3Diesel.png
SL河南少林 SLG6722CGEDiesel.png
XML厦门金旅 XML6745J23CDiesel.png
XMQ厦门金龙 XMQ6762NEGDiesel.png - XMQ6762NEG3Diesel.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6892E2Diesel.png - XMQ6112GY1Diesel.png - XMQ6112G2Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820SH2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6120ADiesel.png
YZL扬州扬子 YZL6603Diesel.png - YZL6701CDiesel.png
ZGT江苏友谊 ZGT6760DHDiesel.png