SLK6123UF53

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
中山公交车型资料卡
申龙SLK6123UF53
基本信息
批次 1
购入数量 20 现役数量 0
投放日期 2009.4 退役日期 2019
车辆参数
品牌 申龙 车辆型号 SLK6123UF53
生产厂家 上海申龙客车有限公司 车辆尺寸(mm) 11980×2500×3280
发动机 五十铃6HK1E3S 发动机功率 221kW
燃料种类 柴油 变速箱 中德6MT
空调 上海松芝 排放标准 国三
备注
中山公交车型资料卡
申龙SLK6123UF53
基本信息
批次 2
购入数量 50 现役数量 0
投放日期 2010.1 退役日期 2019
车辆参数
品牌 申龙 车辆型号 SLK6123UF53
生产厂家 上海申龙客车有限公司 车辆尺寸(mm) 11980×2500×3280
发动机 五十铃6HK1E3S 发动机功率 221kW
燃料种类 柴油 变速箱 中德6MT
空调 上海松芝 排放标准 国三
备注

申龙SLK6123UF53,是原中山公汽于2009年4月和2010年1月分批次引进的符合国三排放标准的12米级别柴油城市公交车,由上海申龙客车有限公司制造。

昵称

大申

简介

历史

车辆图集

外观

第一批次门位,车头使用申龙旧商标
第一批次司机位,车头使用申龙旧商标
第二批次门位,车头更换为申龙新商标
第二批次司机位,车头更换为申龙新商标

内饰

第一批车辆内饰(由前往后)
第一批车辆内饰(由后往前)
第二批车辆内饰(由前往后)
第二批车辆内饰(由后往前)

牌簿

  • 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。

第一批次

车牌号 所属车队 状态 所属线路
粤T19245 退役
粤T19246 退役 211路
粤T19260 坦洲车队 退役 机动车
粤T19270 坦洲车队 退役 机动车
粤T19279 退役 211路
粤T19282 退役
粤T19283 西区车队 退役 12路
粤T19285 退役
粤T19286 坦洲车队 退役 机动车
粤T19287 坦洲车队 退役 机动车
粤T19288 退役
粤T19289 坦洲车队 退役 机动车
粤T19290 退役 K11路
粤T19291 退役
粤T19292 退役
粤T19295 退役
粤T19297 坦洲车队 退役 机动车
粤T19299 坦洲车队 退役 机动车
粤T19302 坦洲车队 退役 机动车
粤T19303 西区车队 退役 机动车

第二批次

车牌号 所属车队 状态 所属线路
粤T21839 退役 K21路
粤T21841 退役 K21路
粤T21842 退役
粤T21847 退役
粤T21851 退役
粤T21864 退役
粤T21873 退役
粤T21875 退役
粤T21880 退役 K21路
粤T21884 退役
粤T21890 退役 K21路
粤T21892 退役
粤T21893 退役
粤T21894 退役
粤T21895 退役
粤T21896 退役
粤T21898 退役
粤T21901 退役
粤T21902 退役
粤T21903 退役
粤T21905 黄圃车队 退役 机动车
粤T21906 退役 K21路
粤T21907 退役 K21路
粤T21909 退役
粤T21910 退役
粤T21911 退役
粤T21912 退役
粤T21913 西区车队 退役 12路
粤T21915 西区车队 退役 228路
粤T21916 西区车队 退役 228路
粤T21917 退役
粤T21919 西区车队 退役 12路
粤T21920 退役
粤T21921 西区车队 退役 228路
粤T21922 退役
粤T21923 退役 K21路
粤T21925 退役
粤T21926 退役
粤T21927 退役
粤T21928 退役
粤T21929 退役
粤T21930 退役
粤T21931 黄圃车队 退役 302路
粤T21932 退役 K21路
粤T21936 退役
粤T21937 西区车队 退役 12路
粤T21943 退役 K21路
粤T21946 退役

相关条目

  • 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(绿色格子涂装)
品牌 车型
XMQ厦门金龙 XMQ6840GDiesel.png - XMQ6840GEDiesel.png - XMQ6850G2LNG.png - XMQ6890GJDiesel.png - XMQ6900AGN5LNG.png - XMQ6930GJDiesel.png - XMQ6106G2LNG.png - XMQ6106BGN4LNG.png - XMQ6106AGN5LNG.png - XMQ6106AGHEV15LNGPHEV.png - XMQ6111SGN5LNG.png - XMQ6112G2Diesel.png - XMQ6113GFDiesel.png - XMQ6113GJ2Diesel.png - XMQ6127GDiesel.png - XMQ6127AGN4LNG.pngWA.png - XMQ6180AGN5LNG.pngWA.png
GTQ珠海广通汽车 GTQ6857NGJLNG.png - GTQ6857N4GJLNG.png - GTQ6116N4GJ5LNG.png
BJ北汽福田 BJ6650EVCAEV.png - BJ6760C5MCB-1LNG.png - BJ6105PHEVCA-7LNGPHEV.png(大量) - BJ6105EVCAEV.pngWA.png - BJ6112C8MCBLNG.png - BJ6123C7BTD-1LNG.png
XML厦门金旅 XML6105JHEVD5CNLNGPHEV.png(大量) - XML6105JEV50CEV.png(少量)
ZK郑州宇通 ZK6125HNG2LNG.png
SLK上海申龙 SLK6851UF5G3Diesel.png - SLK6123UF53Diesel.png
KLQ苏州金龙 KLQ6891GADiesel.png - KLQ6109GAEV1EV.png - KLQ6128GDiesel.png
LCK聊城中通 LCK6670EVG1EV.png
NJL南京金龙 NJL6859BEV1EV.png(少量) - NJL6100BEV8EV.png
DHZ东风杭汽 DHZ6900CF7Diesel.png - DHZ6900LN1LNG.png - DHZ6100LNLNG.png
SX陕汽欧舒特 SX6850GGNLNG.png
CA一汽解放 CA6100PRD21(白色格子涂装)Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820S1H2Diesel.png
HYK无锡宇舟 HYK6850HG2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6103EQYC2Diesel.png
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(公汽黄基调涂装)
品牌 车型
XMQ厦门金龙 XMQ6762NEGDiesel.png - XMQ6762NEG3Diesel.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6892E2Diesel.png - XMQ6112G2Diesel.png(后期全数改为绿色格子涂装)
XML厦门金旅 XML6745J23CDiesel.png
KLQ苏州金龙 KLQ6820GDiesel.png
HK合客江淮 HK6607K4Diesel.png - HK6761GDiesel.png - HK6811GDiesel.png - HK6811G6Diesel.png - HK6811G7Diesel.png - HK6880G1Diesel.png
CKZ重庆恒通 CKZ6590DB3Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820SH2Diesel.png
GZK广州客车厂 GZK6101AD3Diesel.png
CJ常州长江 CJ6800G1CHDiesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png - CJ6100G1C7HKDiesel.png
JS扬州亚星 JS6751HDiesel.png
SL河南少林 SLG6722CGEDiesel.png
ZGT江苏友谊 ZGT6760DHDiesel.png
YZK滁州扬子 YZK6120ADiesel.png
YZL扬州扬子 YZL6701CDiesel.png
MD张家港牡丹 MD6701D2ZDiesel.png - MD6800D1ADiesel.png - MD6825FDJ3Diesel.png
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型(公汽彩虹条涂装)
品牌 车型
GZK广州客车厂 GZK6101AD3Diesel.png(后期部分改为公汽黄基调涂装)
CJ常州长江 CJ6922Diesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png(后期全数改为公汽黄基调涂装)
HQK番禺红桥 HQK6730C3Diesel.png
YZL扬州扬子 YZL6603Diesel.png