XMQ6840G

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索

Cancel.png

ZSBUS wiki温馨提示:本词条所描述的车辆已经全数退役,敬请留意。
中山公交车型资料卡
金龙XMQ6840G
基本信息
所属公司 中山市公共汽车公司中山公交集团
批次 1
购入数量 45 现役数量 0
投放日期 2006.4 退役日期 2015.12.20
车辆参数
品牌 金龙
生产厂家 厦门金龙客车股份有限公司
车辆型号 XMQ6840G 车辆尺寸(mm) 8400×2350×2950
发动机 五十铃4HE1 发动机功率 133kW
燃料种类 柴油 变速箱 五十铃ML60-6MT
空调 上海松芝 排放标准 国二
备注
拍摄参数
电牌型号 无电牌
拍摄高清电牌建议快门参数 无限制
中山公交车型资料卡
金龙XMQ6840G
基本信息
所属公司 中山市公共汽车公司中山公交集团
批次 2
购入数量 55 现役数量 0
投放日期 2007.2 退役日期 2015.12.20
车辆参数
品牌 金龙
生产厂家 厦门金龙客车股份有限公司
车辆型号 XMQ6840G 车辆尺寸(mm) 8400×2350×2950
发动机 五十铃4HE1 发动机功率 133kW
燃料种类 柴油 变速箱 五十铃ML60-6MT
空调 上海松芝 排放标准 国二
备注 本批次中粤T11404和粤T11710后期改装变速箱为5MT
拍摄参数
电牌型号 无电牌
拍摄高清电牌建议快门参数 无限制

金龙XMQ6840G,是原中山公汽于2006年4月和2007年2月分别引进的符合国二排放标准的8米级别柴油城市公交车,由厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司制造。

昵称

龙仔

简介

历史

车辆图集

外观

第一批次门位
第一批次司机位
第二批次门位
第二批次司机位

内饰

第一批次车辆内饰(由前往后)
第一批次车辆内饰(由后往前)
第二批次车辆内饰(由前往后)
第二批次车辆内饰(由后往前)

牌簿

  • 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。

第一批次

车牌号 所属车队 车辆状态 所属线路
粤TA9604 退役
粤T10084 黄圃车队 退役 40路
粤T10456 火炬开发区车队 退役 046路
粤T10467 退役
粤T10527 南朗车队 退役 088路
粤T10572 退役
粤T10586 退役 023路
粤T10597 南朗车队 退役 089B路
粤T10666 退役
粤T10676 退役 023路
粤T10685 退役

第二批次

车牌号 所属车队 车辆状态 所属线路
粤T11404 退役
粤T11464 退役
粤T11504 退役
粤T11604 退役
粤T11710 退役
粤T11824 南朗车队 退役 083路
粤T11862 退役
粤T11879 火炬开发区车队 退役 070路
粤T11924 退役
粤T11927 退役
粤T11938 退役
粤T11982 退役

相关条目

  • 以下退役车型为不完全统计,欢迎补充。
中山公交集团已退役/转售公共汽车车型
品牌 车型
BJ北汽福田 BJ6760C5MCB-1LNG.png - BJ6105PHEVCA-7LNGPHEV.png - BJ6105EVCAEV.pngWA.png - BJ6112C8MCBLNG.png - BJ6123C7BTD-1LNG.png
CA一汽解放 CA6100PRD21Diesel.png
DHZ东风杭汽 DHZ6900CF7Diesel.png - DHZ6900LN1LNG.png - DHZ6100LNLNG.png
GTQ珠海广通汽车 GTQ6857NGJLNG.png - GTQ6857N4GJLNG.png - GTQ6116N4GJ5LNG.png
HYK无锡宇舟 HYK6850HG2Diesel.png
KLQ海格(苏州金龙) KLQ6891GADiesel.png - KLQ6109GAEV1EV.png - KLQ6128GDiesel.png
LCK聊城中通 LCK6670EVG1EV.png
NJL南京金龙 NJL6100BEV8EV.png
SLK上海申龙 SLK6851UF5G3Diesel.png - SLK6123UF53Diesel.png
SX陕汽欧舒特 SX6850GGNLNG.png
XML厦门金旅 XML6105JEV50CEV.png(部分) - XML6105JHEVD5CNLNGPHEV.png
XMQ厦门金龙 XMQ6610CEBEVS3EV.png(部分) - XMQ6840GDiesel.png - XMQ6840GEDiesel.png - XMQ6850G2LNG.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6890GJDiesel.png - XMQ6900AGN5LNG.png - XMQ6930GJDiesel.png - XMQ6106G2LNG.png - XMQ6106BGN4LNG.png - XMQ6106AGN5LNG.png - XMQ6106AGHEV15LNGPHEV.png - XMQ6111SGN5LNG.png - XMQ6112G2Diesel.png - XMQ6112GY1Diesel.png - XMQ6113GFDiesel.png - XMQ6113GJ2Diesel.png - XMQ6127GDiesel.png - XMQ6127AGN4LNG.pngWA.png - XMQ6180AGN5LNG.pngWA.png
XQ一汽太湖 XQ6820S1H2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6103EQYC2Diesel.png
ZK郑州宇通 ZK6125HNG2LNG.png
前中山公汽及石歧公汽时期已退役/转售公共汽车车型
品牌 车型
CJ常州长江 CJ6800G1CHDiesel.png - CJ6922Diesel.png - CJ6922G1CHDiesel.png - CJ6100G1C7HKDiesel.png
CKZ重庆恒通 CKZ6590DB3Diesel.png
GZ/GZK广州客车 GZ643 - GZK660 - GZK6874E(GZK644) - GZK6100AD-TDiesel.png - GZK6101AD3Diesel.png
HK合客江淮 HK6607K4Diesel.png - HK6761GDiesel.png - HK6811GDiesel.png - HK6811G6Diesel.png - HK6811G7Diesel.png - HK6880G1Diesel.png
HQK番禺红桥 HQK6730C3Diesel.png
JS扬州亚星 JS6751HDiesel.png
KLQ海格(苏州金龙) KLQ6820GDiesel.png
MD张家港牡丹 MD6701D2ZDiesel.png - MD6800D1ADiesel.png - MD6825FDJ3Diesel.png
SL河南少林 SLG6722CGEDiesel.png
XML厦门金旅 XML6745J23CDiesel.png
XMQ厦门金龙 XMQ6762NEGDiesel.png - XMQ6762NEG3Diesel.png - XMQ6890GDiesel.png - XMQ6892E2Diesel.png - XMQ6112GY1Diesel.png - XMQ6112G2Diesel.png
XQ一汽太湖 XQ6820SH2Diesel.png
YZK滁州扬子 YZK6120ADiesel.png
YZL扬州扬子 YZL6603Diesel.png - YZL6701CDiesel.png
ZGT江苏友谊 ZGT6760DHDiesel.png